Εταιρική Ταυτότητα

Posted in Portfolio

Η εταιρική ταυτότητα αποτελεί την εικόνα μιας επιχείρησης, η οποία πρέπει να την αντιπροσωπεύει και να την χαρακτηρίζει. Είτε πρόκειται για μια καθηγήτρια αγγλικών είτε για μια πολυεθνική εταιρεία, η εικόνα είναι εξίσου σημαντική. Σκεφτείτε το σαν τον εκπρόσωπό σας.

Εφαρμογές

  • Λογότυπο
  • Εταιρική κάρτα
  • Επιστολόχαρτα
  • Φάκελοι αλληλογραφίας
  • Εταιρικό Folder
  • Εταιρικό σημειωματάριο
  • Αυτοκόλλητα
  • Στυλό και άλλα είδη δώρων

Ολοκληρωμένα projects

Τί χρειάζομαι;

Κάθε επαγγελματίας ανάλογα με το αντικείμενό του, τις προοπτικές ανάπτυξής του και φυσικά το όραμά του, μπορεί να προσδιορίσει την εταιρική του ταυτότητα. Αν χρειάζεστε βοήθεια, μπορούμε να αναλύσουμε μαζί την εταιρική σας ταυτότητα.