Βένθος & Πέλαγος

Σχεδιασμός ειδικού συλλεκτικού φωτογραφικού λευκώματος 264 σελίδων, σε δύο γλώσσες, με τίτλο "Βένθος & Πέλαγος".

Εταιρική Ιστοσελίδα

Σχεδιασμός και υλοποίηση σύγχρονης δυναμικής ιστοσελίδας με back-end διαχειριστικό για το φροντιστήριο αγγλικών "Πάστρας".

Application Icon

Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικού εικονίδιου για νέο mobile application ζωγραφικής, σε συνεργαία με την εταιρεία Leetworks.

Video παρουσίασης

Δημιουργία video για την παρουσίαση της νέας σειράς γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ, στο μουσείο της Ακρόπολης.